ПОШУК

Закон про авторське право

На протязі ось вже декількох років в нашійкраїні діє прийнятий недавно закон про авторське право. Якщо раніше це був самостійний закон, то тепер найважливіші положення авторського права включені в ч. 4 Цивільного кодексу. Російський закон, як і всесвітня конвенція про авторське право, говорить про основні механізми захисту авторських прав, права та обов'язки авторів і виконавців і регулює інші елементи авторського права. Щоб зрозуміти, як захищаються в нашій країні авторські права, необхідно звернутися до деяких основних положення, які містить закон про авторське право.

До інтелектуальних прав відносяться, з одногобоку, виняткові права, а з іншого боку, особисті немайнові права. Кожне з цих прав включає кілька додаткових. Закон про авторське право говорить, що автори результатів інтелектуальної праці мають право розпоряджатися такими результатами на свій розсуд. Винятковість даного права полягає в тому, що тільки автори можуть розпоряджатися результатом праці і ніхто більше. У свою чергу це передбачає, що використовуватися результат праці може іншими громадянами тільки за згодою правовласника. При цьому дуже важливо вказати: закон про авторське право не ставить інтелектуальні права в залежність від права власності на носій. Про те ж говорить всесвітня конвенція про авторське право. Іншими словами, якщо художник виконав картину на полотні, що належить іншій особі, він не втрачає через це свого права розпоряджатися результатом.

До числа особистих немайнових прав може бутивіднесено таке право, як право авторства. Цілком очевидно, що автором повинен вважатися той, хто виготовив, наприклад, художній твір. Однак при цьому законодавство передбачає, що автором вважається той, хто вказаний в якості такої особи на обкладинці випущеного в світ твори, поки не буде доведено інше. Як же це розуміти? Законодавство націлене на впорядкування і регулювання відносин, саме тому в законах нерідко зустрічаються правові фікції. У випадку з правом на авторство все йде таким же чином. У цивільному обороті дуже важливо визначити особу, до якої можуть бути пред'явлені претензії. Саме тому закон передбачив, що автор вважається той, хто вказаний на обкладинці. Звичайно, найчастіше це може сприяти різним формам шахрайства. Але в законодавстві і це передбачається. Тому особа, яка є автором, але не вказано на обкладинці в якості такого, може звернутися до судових органів, де доведе, що саме воно є автором.

Виняткові права знаходяться під захистомдержави. Необхідність такого захисту була усвідомлена ще в середині минулого століття, коли і була розроблена всесвітня конвенція про авторські права. У цій же конвенції вперше був передбачений міжнародний знак охорони авторського права, відомий в наш час дуже багатьом. Те, що на творі присутній знак охорони авторського права, означає, що випущений в світ твір мистецтво охороняється державою.

Авторське право отримало за останні півстоліттязначний розвиток. Пов'язано це з тим, що використання результатів інтелектуальної праці приносить в наш час багатомільйонні, а іноді і мільярдні прибутки. Саме тому виникала потреба в захисті авторських прав, щоб неправомірне використання результатів інтелектуальної праці не могло заподіяти збитків. У нашій країні все ще є значні проблеми в правову охорону авторства. Однак відносно новий закон, відповідний все вимогам міжнародних правил, дозволяє сподіватися, що незабаром ситуація зміниться в іншу сторону.

  • оцінка: